Sayfalar

Kuranda geçen isimler ve anlamları B

Kuranda geçen - geçmeyen isimler ve anlamları B
hem kız hemde erkek çocuk isimleri karışık

Bebeğinize Kuranda geçen bir isim vermek istiyorsanız buraya bir bakın
burada kuranda geçen -geçmeyen isimler manaları ile birlikte alfabetik olarak listelenmiş ve Kuranda geçip geçmediği kuranda hangi surede geçer hatta tevratta geçer mi incilde geçer mi  bulabildiğimiz kadar belirtmeye çalıştık. genelde arapça isimler kuranda geçen ibranice isimler tevratta geçen isimlerdir.
Dikkat edin Kezban ismi de kuranda geçer fakat Hakkı yalanlayan olarak geçer. bebeğinize isim koymadan önce ismin hangi surenin hangi ayetinde geçtiğine ve ne anlama geldiğine de mutlaka bakın.BARAN İsmi ne demek: Yağmur türkçe farsca karışımı bir isimdir kuranda geçmez.BELİNAY isminin anlamı: Türkçe bir birleşik isimdir. belin - ay kelimelerinin birleşimidir. kuranda geçmez


BENGİSU ismi kuranda geçiyor mu? (HAYIR Geçmiyor bengisu türkçe bir isim): Ebedilik,ölümsüzlük veren su


BEREN isminin manası: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı (araştırılacak)BERFİN ismi ne anlama geliyor: kardan yapılmış,tertemiz (bakılacak)


BERRA ve  BERRE: isimleri kusursuz insan anlamına gelir Arapçadır. Hz peygamberimizin

s.a.v  berre ve berra  isimlerini Zeynep ismiyle değiştirdiğine dair rivayetler vardır.

Konuyla ilgili hadisler şöyledir:

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:

”Zeyneb binti Ebî Seleme’nin ismi Berre idi. “Nefsini tezkiye ediyor / temize çıkarıyor” denildi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalâtu vesselâm onu Zeynep diye isimlendirdi.” (Buhârî, Edeb, 108; Müslim, Edeb 17, (2141).

İbn Abbâs radıyallahu anh anlatıyor:

”Cüveyriye Bintu’l-Hâris’in ismi Berre idi. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm “Berre’nin yanından çıktı” denmesini sevmiyordu.” (Müslim, Edeb 16 (2140).

Muhammed b. Amr b. Atâ’dan:

”Ben kı­zıma Berra ismini verdim. Müteakiben Zeyneb binti Ebî Seleme bana şunu söyledi: Resulullah aleyhissalâtu vesselâm bu isimden nehiy bu­yurdu. Benim adım da Berra idi. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm «Kendinizi temize çekmeyin! Allah sizin iyi olanlarınızı pek âlâ bilir.» dedi. (Oradakiler) :

- Ona ne isim verelim? diye sordular. «Zeynep ismini verin.» buyurdu. (Müslim, Edeb 19, (2142).


BETUL adı kuranda var mı? : O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.  arapçadır. Betül ismi kuranda geçmez. Hz Meryem aleyhiselam ın lakabıdır.


BÜŞRA / BEŞİR: Mutluluk getiren haber müjdeli haber. Büşra ismi kuranda geçer mi evet geçer.
büşra ismi kuranda nerede geçiyor hangi surede geçiyor;
pek çok surede geçiyor

örnek: Bakara Suresi 97. ayet;

Kul men kâne ‘aduvven licibrîle fe-innehu nezzelehu ‘alâ kalbike bi-iżni(A)llâhi musaddikan limâ beyne yedeyhi vehuden vebuşrâ lilmu/minîn(e)

anlamı;
De ki: Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.

BUĞRA İSMİ: Erkek Deve Anlamına gelir. kuranda geçmez.


BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek anlamına Gelmez! Kuran-ı kerim de Geçmez


BERK: Arapça yıldırım şimşek anlamındadır. burak ismi berk isminden türemiştir. berk Kuranda var mı evet var. kuranda nerde geçer Bakara suresi 90. ayette geçer şöyle;
Yekâdu-l berku yaḣtafu ebsârahum (şimşek neredeyse gözlerini alacak onların)

Kuranda şimşek kelimesinin geçtiği her yerde berk geçer çünkü berk  şimşek ve yıldırım anlamındadır.

BURAK: Hz. Muhammed'in Miraç'ta bindiği bineğe verilen isimdir hadislerde geçer.