Sayfalar

kuranin suresi nedir ne anlama gelir manasi

Kuran'ın 1. sonuncu suresi nedir ne anlama gelir manası


Kuranı Kerimin surelerinin isimleri ve türkçe anlamları hangi sure ismi hangi anlama gelir. ne demektir açıklaması ve kaçıncı suresi olduğu ile birlikte özet bilgi niteliğinde bir paylaşım.


1. suresinin adı nedir:Fatiha:Â Açılış Suresi, Kur’an. suresinin adı nedir:ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

2. suresinin adı nedir:Bakara: İnek Suresi, 67. suresinin adı nedir:71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

3. suresinin adı nedir:Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

4. suresinin adı nedir:Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

5. suresinin adı nedir:Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

6. suresinin adı nedir:En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

7. suresinin adı nedir:Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

8. suresinin adı nedir:Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

9. suresinin adı nedir:Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10. suresinin adı nedir:Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

11. suresinin adı nedir:Hud: Hud Suresi, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

12. suresinin adı nedir:Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

13. suresinin adı nedir:Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

14. suresinin adı nedir:İbrahim: İbrahim Suresi, 35. suresinin adı nedir:41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

15. suresinin adı nedir:Hicr: Hicr Suresi, adını 80. suresinin adı nedir:84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

16. suresinin adı nedir:Nahl: Arı Suresi, 68. suresinin adı nedir:69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

17. suresinin adı nedir:İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid. suresinin adı nedir:i Haram’dan Mescid. suresinin adı nedir:i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.

18. suresinin adı nedir:Kehf: Mağara Suresi, 9. suresinin adı nedir:27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

19. suresinin adı nedir:Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

20. suresinin adı nedir:Ta. suresinin adı nedir:Ha: Ta. suresinin adı nedir:Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

21. suresinin adı nedir:Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

22. suresinin adı nedir:Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

23. suresinin adı nedir:Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

24. suresinin adı nedir:Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25. suresinin adı nedir:Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26. suresinin adı nedir:Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

27. suresinin adı nedir:Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

28. suresinin adı nedir:Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29. suresinin adı nedir:Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

30. suresinin adı nedir:Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

31. suresinin adı nedir:Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

32. suresinin adı nedir:Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

33. suresinin adı nedir:Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

34. suresinin adı nedir:Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

35. suresinin adı nedir:Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

36. suresinin adı nedir:Ya. suresinin adı nedir:Sin: Ya. suresinin adı nedir:Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37. suresinin adı nedir:Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

38. suresinin adı nedir:Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

39. suresinin adı nedir:Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40. suresinin adı nedir:Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

41. suresinin adı nedir:Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

42. suresinin adı nedir:Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

43. suresinin adı nedir:Zuhruf: Gösteriş. suresinin adı nedir:Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın. suresinin adı nedir:gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

44. suresinin adı nedir:Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

45. suresinin adı nedir:Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46. suresinin adı nedir:Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

47. suresinin adı nedir:Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

48. suresinin adı nedir:Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

49. suresinin adı nedir:Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

50. suresinin adı nedir:Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

51. suresinin adı nedir:Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52. suresinin adı nedir:Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

53. suresinin adı nedir:Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

54. suresinin adı nedir:Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

55. suresinin adı nedir:Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

56. suresinin adı nedir:Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

57. suresinin adı nedir:Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

58. suresinin adı nedir:Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59. suresinin adı nedir:Haşr: Toplanma Suresi, adını 2. suresinin adı nedir:17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

60. suresinin adı nedir:Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.

61. suresinin adı nedir:Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

62. suresinin adı nedir:Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

63. suresinin adı nedir:Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

64. suresinin adı nedir:Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65. suresinin adı nedir:Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

66. suresinin adı nedir:Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

67. suresinin adı nedir:Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

68. suresinin adı nedir:Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

69. suresinin adı nedir:Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

70. suresinin adı nedir:Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri. suresinin adı nedir:yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

71. suresinin adı nedir:Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

72. suresinin adı nedir:Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

73. suresinin adı nedir:Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

74. suresinin adı nedir:Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

75. suresinin adı nedir:Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

76. suresinin adı nedir:İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

77. suresinin adı nedir:Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

78. suresinin adı nedir:Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

79. suresinin adı nedir:Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

80. suresinin adı nedir:Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

81. suresinin adı nedir:Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

82. suresinin adı nedir:İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

83. suresinin adı nedir:Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

84. suresinin adı nedir:İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

85. suresinin adı nedir:Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

86. suresinin adı nedir:Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

87. suresinin adı nedir:Alâ: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

88. suresinin adı nedir:Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

89. suresinin adı nedir:Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

90. suresinin adı nedir:Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

91. suresinin adı nedir:Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

92. suresinin adı nedir:Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

93. suresinin adı nedir:Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

94. suresinin adı nedir:İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

95. suresinin adı nedir:Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

96. suresinin adı nedir:Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

97. suresinin adı nedir:Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

98. suresinin adı nedir:Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

99. suresinin adı nedir:Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

100. suresinin adı nedir:Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

101. suresinin adı nedir:Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

102.suresinin adı nedir:Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

103. suresinin adı nedir:Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

104. suresinin adı nedir:Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

105. suresinin adı nedir:Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

106. suresinin adı nedir:Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

107. suresinin adı nedir:Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

108. suresinin adı nedir:Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

109. suresinin adı nedir:Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

110. suresinin adı nedir:Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

111. suresinin adı nedir:Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

112. suresinin adı nedir:İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

113. suresinin adı nedir:Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

114. suresinin adı nedir:Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır. (suresinin anlamı nedir ne anlama gelir)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

bilgi verin aydınlatın;