Fezleke Nedir

Fezleke Nedir

Fezleke Nedir


Fezleke kelimesinin anlamı
Fezleke Nedir? Fezleke Ne Demek? Fezleke Neye Denir?


(i.A.edat olan «f» ile şu demek olan «zelek» «zâlike» İsminden mürekkeptir).

Fezleke Nedir: 1.Hulasa, netice, icmal, kısa şekilde ifade: Tarih fezlekesi.

Fezleke Nedir: 2.Fezleke, her hangi bir kararın ya da sorunun kısa yazımı ya da anlatımına denir.
Fezleke Nedir: 3.Fezleke hukukta bir mahkeme kararının, bir hukuki bir soruşturmanın özetine denir.

İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir.

Fezleke Nedir: 4.(hukuk) Eskiden müstantik kararnamesine denirdi. Sonraları zabıtanın tanzim ettiği tahkikat evrakına dendi.
  • tembele iş buyurmuşlar - *Tembele iş buyurmuşlar .... demiş* ya böyle bi atasözü vardı devamını bitürlü hatïrlayamadım. Tembele az öte kay demişler yerim dar mı demiş onunla mı ka...

rastgele içerik

Fezleke NedirFezleke Nedir